MEZOTERAPIE Radka Poskočilová

Tel : 721 833 444

mail: poskoradka@gmail.com

 

Co si představit pod pojmem mezoterapie?

Jedná se o šetrnou invazivní metodu, při které dochází k vpravení aktivních látek do povrchových, středních a hlubokých vrstev kůže (epidermis, dermis).

Čím se provádí?

Pro aplikaci se používají převážně dermarollery, což jsou válečky různých velikostí. Zásadně se však liší délkou titanových mikrojehliček, které jsou na povrchu pozlaceny z důvodu vyšší sterility.

Jak funguje mezoterapie dermarollery?

Mechanickým pohybem „válečku“ po povrchu pokožky vznikají četné, pravidelné mikrovstupy “transportní tunýlky“, kterými se účinné látky dopraví přímo do vnitřních struktur kůže. Tam je jich nejvíce třeba.

Séra, které jsou při ošetření použity, se volí dle aktuálních potřeb pleti. K tomu nám slouží krátká diagnostika pokožky před každým zákrokem.

Ihned po ošetření dochází k zahájení procesu regenerace, a tím k mnohonásobně vyšší produkci kolagenu a elastinu v pokožce. Tzn. hloubkové regeneraci a restrukturalizaci.

Jaké jsou výhody aplikace dermarollery?

Aktivní séra se do pokožky pomocí dermarollerů dostávají mnohem šetrněji, pravidelněji a přesněji, než u injekčních forem ošetření. Velkou výhodou je rychlá rovnoměrná aplikace v obličejových partiích i kdekoliv po těle.

Máme se mezoterapie obávat?

Před ošetřením není nutná žádná speciální příprava. Zákrok se provádí v místním znecitlivění, nejčastěji se k němu používáme krém Emla. Tím je obava z nepříjemných pocitů při ošetření zbytečná.

Výsledek mezoterapie?

Krásná, svěží a revitalizovaná pokožka.

 

CENA PROCEDURY:

  • Aplikace          860,- Kč
  • Váleček            450,- Kč (při první návštěvě), zůstává každému zákazníkovi připraven  k další aplikaci.